Панченко В.В., старший викладач (Український державний університет залізничного транспорту)

Анотація

Проводиться аналіз гармонічного складу вихідної напруги випрямляючого агрегату з широтно-регульованим вольтододавальним перетворювачем на повністю керованих ключах. Пропонується алгоритм розрахунку величини еквівалентної заважаючої напруги на виході тягової підстанції, як одного з критеріїв оцінки електромагнітної сумісності з контактною мережею, засобами комп’ютерного програмування.

Ключові слова:

гармонічний склад, вольтододавальний перетворювач, еквівалентна заважаюча напруга, випрямляючий агрегат, електромагнітна сумісність.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання

  1. Orr, J.A. On the need for strict second harmonic limits [Текст] / J.A. Orr, A.E. Emanuel // IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 15, No. 3, July 2000, pp. 967-971
  2. Бадер, М.П. Исследование влияния устройств регулирования напряжения тяговой подстанции постоянного тока на смежные устройства [Текст] / М.П. Бадер, В.П. Семенчук, В.Г. Сыченко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – 2009. - №26.–С. 39-42.
  3. Кузнецов, В. Г. Электромагнитная совместимость. Несимметрия и несинусоидальность напряжения [Текст] / Кузнецов В. Г., Куренный Э Г., Лютый А. П //. – Донецк: Норд – Пресс, 2005. – 250 с.
  4. Слободчиков, И.В. Повышение качества электрической энергии тяговой подстанции постоянного тока методами активной фильтрации : дис. канд. техн. наук: 05.22.09 [Текст] / И.В. Слободчиков //.– Харьков, 2011. – 207 с.
  5. Щербак, Я. В. Повышение качества электрической энергии на выходе тяговой подстанции постоянного тока / Я. В. Щербак, И. В. Слободчиков // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 3/8 (51) – С.33–38.