Бараннік В.В., доктор технічних наук, професор, начальник кафедри
Сідченко С.О., кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник наукового центру
Тупиця І.М., заступник начальника навчально- тренувального комплексу (Харківський університет Повітряних Сил)
Корольова Н.А., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортного зв’язку (Український державний університет залізничного транспорт)

Анотація

Розроблено методологію побудови криптокомпресійного представлення зображень на основі систем поліадичного кодування. В основі такого підходу лежить наявність для поліадичних кодових конструкцій наступних властивостей: забезпечення мінімального рівня ступеню стиснення незалежно від коефіцієнта концентрації дрібних деталей у зображенні; стійкість структури кодових конструкцій до зміни ступеню насиченості зображень; відсутність залишкової надмірності для інформаційних складових, і навпаки наявність семантичної надмірності для службових складових компресіограми; розділення інформаційної та службової складової та наявність значущої асиметричної залежності першої від другої; можливість реалізації стискаючих векторних підстановок і перестановок на всю відеопослідовність.

Ключові слова:

двовимірне поліадичне число, поліадичні кодові конструкції, кодування, стиснення зображень.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання

  1. Миано Дж. Форматы и алгоритмы сжатия изображений в действии: учебное пособие / Дж. Миано; пер. с англ. – М. : Триумф, 2003. – 336 с.
  2. Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес, Р. Вудс. – М. : Техносфера, 2005. – 1073 с.
  3. Баранник В.В. Методология создания криптографических преобразований на базе методов исключающих избыточность / В.В. Баранник, С.А. Сидченко, В.В. Ларин // Сучасна спеціальна техніка.– 2009. – №4. – С. 5-17.
  4. Королева Н.А. Обоснование комбинированной системы сжатия и шифрования видеоданных в инфокоммуникационных системах / В.В. Баранник, С.А. Сидченко, В.В. Ларин // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – Х.: УкрДАЗТ. – 2010. – Вип. 116. – С. 61-65.
  5. Barannik V.V. The Model of Avalanche – relating effect in the process of images reconstruction in the combined cryptosemantic systems on the base of Polyadyc presentation / V.V. Barannik, S.A. Sidchenko, V.V. Larin // Наукоємні технології. – Київ: Національний авіаційний університет, науковий журнал. – 2010. – № 1(5). – С. 68-70.
  6. Баранник В.В. Метод криптосемантического представления изображений на основе комбинированного похода / В.В. Баранник, С.А. Сидченко, В.В. Ларин // Сучасна спеціальна техніка. – Київ: МВС ДНДІ науково – практичний журнал. – 2010 – Вип. 3 (22). – С. 33-38.