Лаврухін О.В., професор, д.т.н.,
Бауліна Г.С., доцент, к.т.н.,
Богомазова Г.Є., асистент (Український державний університет залізничного транспорту)

Анотація

Запропонована оптимізаційна модель всього процесу пересування вагонів різних власників як у порожньому, так і в завантаженому стані. Оптимальний варіант вибору кількості вагонів та їх форми власності для доставки вантажів від вантажовідправника до вантажоодержувача визначається знаходженням мінімального значення сумарних експлуатаційних витрат і максимального прибутку залізниці.

Ключові слова:

власні вагони, іноземні вагони, вагони власності залізниць, експлуатаційні витрати, продуктивність роботи вантажних вагонів, прибуток залізниць.

Повний текст:

PDF

Посилання

 1. Прогнозы развития европейского рынка грузовых перевозок [Текст] / Railway Gezette Internetional, 2014, № 9, p. 74-80; материалы компании McKinsey (www.mckinsey.com) // Железные дороги мира. – 2014. – № 11. – С.40-45.
 2. Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року [Текст] : розпорядження Кабінету міністрів України від 20 жовтня 2010 р. № 2174-р. – Київ // Урядовий кур’єр. – 2010. – 22 груд. – С. 16.
 3. Сергій Голосєєв. Максим Бланк [Текст] : «Укрзалізниця має стати клієнтоорієнтованою» / Сергій Голосєєв // Магістраль. – 2015. – 28 січн.- 3 лют. (№5 (1994)). – С. 3.
 4. Данько, М. І. Формування вимог до технології взаємодії залізничних адміністрацій і власників рухомого складу [Текст] / М. І. Данько, Д. В. Ломотько, В. М. Запара, В. В. Кулешов // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – Вип. 124 – С. 5-11.
 5. Кулешов, В. В. Удосконалення інформаційної технології роботи з вагонами різних форм власності з метою оптимізації пропускної спроможності залізничних транспортних систем [Текст] / В. В. Кулешов // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – Вип. 124 – С. 83-90.
 6. Данько, Н. И. Разработка организационно- технологической модели управления парком грузовых вагонов разной формы собственности [Текст] / Н. И. Данько, Д. В. Ломотько, В.В. Кулешов // Инновационный транспорт. – Екатеринбург: УрГУПС, 2012. – Ноябрь №4(5) – С. 8-13.
 7. Кулешов, В. В. Удосконалення технології перевезень парком вагонів операторських компаній на станціях вузла [Текст] / В.В. Кулешов, О. Ю. Толбатов, Т. Р. Чурилик // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 135 – С. 107-11.
 8. Управление парками вагонов стран СНГ и Балтии на железных дорогах России : учебное пособие для вузов железнодорожного транспорта / В. И. Ковалев, С. Ю. Елисеев, А. Т. Осминин и др.; под ред. В. И. Ковалева, С. Ю. Елисеева, Е.Ю. Мокейчева. – М. : Маршрут, 2006. – 245 с.
 9. Правила эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользование грузовыми вагонами собственности других государств [электронный ресурс]. С изм. и доп., принятыми на совещании уполномоченных представителей железнодо- рожных администраций 16.10.1996 и на семнадцатом заседания Совета по железнодорожному транспорту 25.01.1997. – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/998_185. – Загол. с экрана.
 10. Лаврухин, А.В. Усовершенствование регулиро- вания парка грузовых вагонов разных собственников [Текст] / А.В. Лаврухин, А. Е. Богомазова // Логистическое управление грузо- и вагонопотоками. – Германия: Palmarium Academic Publishing, 2014. – Труды специалистов УкрГАЖТ. – С. 83 – 95.
 11. Методика розрахунку тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом [електроний ресурс]. Затверджено наказом Міністерства інфраструктури України 20.06.2013. № 418 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року за № 1082/23614. – Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/ legal_documents/metodyka/. – Загол. з екрану.