Мірошник М.А., д.т.н. (Український державний університет залізничного транспорту)

Анотація

Запропоновано шляхи модернізації архітектури корпоративної комп'ютерної системи діагностики режимів систем залізниць, які дозволять підвищити надійність та ефективність системи і забезпечити передумови впровадження комплексного автоматизованого керування. При цьому запропоновано заходи, які включають обов'язкове впровадження систем інформаційної безпеки, організаційне зміщення навантаження обробки оперативної інформації на нижні рівні ієрархії, а також розширення набору протоколів передачі даних, що на сьогоднішній день стало можливим із розвитком мікропроцесорних та комп'ютерних технологій.

Ключові слова:

комп'ютерні системи, система захисту інформації, розподілені системи, інформаційний рівень, управління трафіком.

Повний текст:

PDF

Посилання

  1. Никонов В.И. Методы защиты информации в распределенных компьютерных сетях./ Управление, ВТ и информатика Доклады ТУСУРа, № 1 (21), часть 2, июнь, 2010 – с. 219-224.
  2. Мирошник М.А. Применение сетей клеточных автоматов в криптографических системах. / M.А. Мирошник, Я.Ю. Королева, И.В. Гормакова // Тези доповідей другої міжнародної науково- практичної конференції «Методи та засоби кодування» 22-24 квітня, Вінниця. – 2009.
  3. Мирошник M.А. Диагностические эксперименты в системах защиты информации на сетях клеточных автоматов. / M.А. Мирошник, Я.Ю. Королева // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2009. – №4.
  4. Мирошник М.А. Методы эффективного кодирования внутренних состояний микропрограммных автоматов. / M.А. Мирошник, Я.Ю. Королева, // Технология приборостроения. – 2011. – №1.
  5. Miroshnik M. Uses of programmable logic integrated circuits for implementations of data encryption standard and its experimental linear cryptanalysis. / Miroshnik M., Kovalenko M. // Інформаційно- керуючі системи на залізничному транспорті. – 2013. – №6, с.36-45.
  6. Мирошник М.А. Методы защиты информации в распределенных компьютерных сетях. / M.А. Мирошник // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2014. – №5, с.66-70.
  7. Мирошник М.А. Разработка средств защиты информации от в распределенных компьютерных системах и сетях. / M.А. Мирошник // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2015. – №1, с.18-25.
  8. Miroshnik M. Implementation of cryptographic algorithms on FPGA-based digital distributed systems. / Miroshnik M. // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2015. – №2, с. 25-36.