Асауленко І.О., студентка,
Приходько С.І., д.т.н., професор,
Штомпель М.А., к.т.н., доцент (Український державний університет залізничного транспорту)

Анотація

Проведено дослідження методів повторної передачі та класичного завадостійкого кодування в телекомунікаційних мережах з комутацією пакетів. Встановлено, що універсальними для використання в будь- якому каналі зі стиранням, незалежно від статистики стирань, являються завадостійкі стираючі коди та те, що найбільш значущими кодами без фіксованої швидкості передачі є LT коди, що засновані на поєднанні «хорошого» розподілу ймовірностей для формування кодових символів з простим методом декодування.

Ключові слова:

методи повторної передачі, завадостійке кодування, стираючі коди, LT коди, щільності розподілу степенів.

Повний текст:

PDF

Посилання

  1. Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы [Текст]: учебник для вузов. 4-е изд. / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – СПб.: Питер, 2010. – 944 с.: ил.
  2. Варгаузин, В. Помехоустойчивое кодирование в пакетных сетях [Текст] / В. Варгаузин // ТелеМультиМедиа. – 2005. – №3. – С. 10 – 16.
  3. Асауленко, І. О. Аналіз способів відновлення інформації в телекомунікаційних мережах з комутацією пакетів [Текст] / І. О. Асауленко, М. А. Штомпель // XV Міжнародна науково- практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» (м. Київ, 8 – 9 квітня 2015 р.). – Тези доповідей. – Київ: НАУ, 2015. – С. 33.
  4. Асауленко, І. О. Дослідження характеристик телекомунікаційних систем з використанням програмних реалізацій каналів зв’язку [Текст] / І. О. Асауленко, М. А. Штомпель // Інформаційно- керуючі системи на залізничному транспорті. – 2015. – № 1. – С. 34 – 41.
  5. Шинкаренко, К. В. Помехоустойчивое кодиро- вание мультимедиа данных в компьютерных сетях [Текст] / К. В. Шинкаренко, А. М. Кориков // Известия Томского политехнического университета. – 2008. – Т. 313, №5. – С. 37– 41.