Даренський О.М., д.т.н., професор,
Бугаєць Н.В., к.т.н. (Український державний університет залізничного транспорту)

Анотація

В статті розглянуті можливі способи підвищення несучої здатності рейкошпальної основи колій незагального користування за рахунок посилення баластної призми і земляного полотна різними матеріалами, грунтуючись на аналізі досвіду вітчизняних і зарубіжних доріг.

Розглянуті розрахункові моделі рейкошпальної основи, які були побудовані із застосуванням методу кінцевих елементів, виконані як з посиленням їх за допомогою георешіток, геомембран, геотекстилю і інших матеріалів так і без посилення.

Приведені максимальні розрахункові напруження в рейкошпальній основі під дією спеціального і спеціалізованого рухомого складу, що має різні осьові навантаження.

Ключові слова:

рейкошпальна основа, розрахункові напруження, посилення основи, земляне полотно, баластна призма.

Повний текст:

PDF

Посилання

  1. Бугаєць Н.В. Аналіз способів підвищення несучої здатності рейко – шпальної основи промислових залізниць [Текст] / Н. В. Бугаєць // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – 2007. – №87. – С.178– 184.
  2. Коган А.Я. Колебания рельса при движении по нему переменной нагрузки [Текст] / А.Я. Коган // Вестник ВНИИЖТ.-1968.-№1.-С.7-12.
  3. Даренський О.М. Розрахунок рейки як балки на пружних опорах під дією рухомого навантаження [Текст] / О.М. Даренський, Н.В. Бугаєць, В.Г. Витольберг // ДІІТ, тези доповідей. – 2010. – С.171.
  4. Даренський О.М. Визначення напруженого стану баласту в умовах металургійних підприємств [Текст] / О.М. Даренський, Н.В. Бугаєць, // УкрДАЗТ, тези доповідей. – 2013 – С.364.
  5. Даренський О.М. Моделювання елементів верхньої будови колії методом кінцевих елементів [Текст] / О.М. Даренський, О.В. Лобяк, Н.В. Бугаєць, Л.Г. Волчок // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – 2011. – № 122. – С. 270 – 279.